Lake View Residences
Klienti

Gener 2 sh.p.k.

Vendndodhja

Tirana Albania

Arkitekti

Marc Joubert (JA) & Gener 2

Viti

On going

Përshkrimi

Fasadë e vazhduar 26.000 sq.m