HISTORIA JONË
Themeluar në vitin 2001, XYZ është një kontraktor udhëheqës në projektimin, inxhinierinë, menaxhimin e projekteve, prodhimin dhe montimin e sistemeve të fasadave të ndërtesave dhe sistemeve të jashtme të ndërtesave. Rritja jonë është ndihmuar nga partneritetet strategjike, projekte të rëndësishme me arkitektë të njohur globalisht dhe një përkushtim i palëkundur për inovacion në objektet tona të prodhimit. Si një nga kompanitë kryesore në Evropë në fushën tonë, japim përparësi marrëdhënieve afatgjata mbi fitimet afatshkurtra, duke vënë një ndjenjë të thellë të përgjegjësisë ndaj klientëve dhe partnerëve tanë në vend të parë.
MISIONI
Misioni ynë është të krijohet struktura ikonike që të qëndrojnë si dëshmitarë të inovacionit, precizionit dhe cilësisë. Ne drejtojmë me ekspertizë, ushqyem nga një përkushtim ndaj shkëlqimit dhe një motivim unik për të formuar horizontet e qyteteve të ardhshme.

BUSINESS MODEL

Duke u nisur nga furnizimi i lëndës së parë me një cilësi tepër të lartë, proceset tona janë përqendruar në projektimin, prodhimin dhe instalimin e zgjidhjeve komplekse me një shkallë të lartë personalizimi. Përdorimi i makinerive dhe programeve kompjuterike, i kombinuar me një specializim të lartë teknik të ekipit tonë, na lejon të garantojmë një shkallë të lartë të aktiviteteve të menaxhimit të ndërtimeve, duke respektuar afatet dhe çdo kërkesë të veçantë të projektit.

OUR VALUESAlca in its professional ethics is characterized by some essential values. TRUST AMBITIONINNOVATIONPEOPLESUSTAINBILITY We always lookfor new waysto solve problems. We places huge valueon ethical andenvironmental practices. Together with our teamwe canachieve more. Strive for excellenceand continuousimprovement. The key essence ofteamworkis mutual trust.
PRODUKTET
Produkte me cilësi të lartë Impakt vizual Përshtatshmëri
OUR VALUESAlca in its professional ethics is characterized by some essential values. TRUST AMBITIONINNOVATIONPEOPLESUSTAINBILITY We always lookfor new waysto solve problems. We places huge valueon ethical andenvironmental practices. Together with our teamwe canachieve more. Strive for excellenceand continuousimprovement. The key essence ofteamworkis mutual trust.
Design
Dizajni i sistemit Analiza e strukturës Analiza termike Modelim Mock-up
OUR VALUESAlca in its professional ethics is characterized by some essential values. TRUST AMBITIONINNOVATIONPEOPLESUSTAINBILITY We always lookfor new waysto solve problems. We places huge valueon ethical andenvironmental practices. Together with our teamwe canachieve more. Strive for excellenceand continuousimprovement. The key essence ofteamworkis mutual trust.
PRODHIMI
Fabrika e prodhimit Kontrolli i cilësisë Asemblim Makineri
OUR VALUESAlca in its professional ethics is characterized by some essential values. TRUST AMBITIONINNOVATIONPEOPLESUSTAINBILITY We always lookfor new waysto solve problems. We places huge valueon ethical andenvironmental practices. Together with our teamwe canachieve more. Strive for excellenceand continuousimprovement. The key essence ofteamworkis mutual trust.
MENAXHIMI I PROJEKTIT
Koha dhe kostot e ndërtimit
OUR VALUESAlca in its professional ethics is characterized by some essential values. TRUST AMBITIONINNOVATIONPEOPLESUSTAINBILITY We always lookfor new waysto solve problems. We places huge valueon ethical andenvironmental practices. Together with our teamwe canachieve more. Strive for excellenceand continuousimprovement. The key essence ofteamworkis mutual trust.
INSTALIMI
Transport Shërbimet e kantierit dhe instalimi Siguria