Fasadë me Module

Fasadë me module, të parafabrikuar në repartin e prodhimit dhe të montuar në kantier.
Sistemi me module është një evolim i sistemit bazë “mullions and transoms”

Ky sistem jep një avantazh të konsiderueshëm në realizimin e shpejtë të fasadës.

SEKSIONI NË PRERJE
3 DIMENSIONAL