Hijëzues

Hijëzuesit janë një elemente për të penguar diellin dhe lejojnë që drita natyrale
te futet në ndërtesën tuaj.
Më shpesh përdoren edhe grilat që montohen sipër dritareve.
Tipologji hapje me mekanizëm manual ose hapje automatike me motor.

SEKSIONI NË PRERJE
3 DIMENSIONAL