Infosoft & Algrafika HQ
KLIENTI

Infosoft Sh.p.k , Algrafika Sh.p.k

Vendndodhja

Tirana Albania

KONCEPTE

ALCA sh.p.k

SIPËRFAQJA

3.200 m2

PËRSHKRIMI

Fasadë e vazhduar Fasadë e ventiluar Hijëzues 3.200 sq.m