HISTORIA JONË
Alca u themelua në 2001 si një kompani që operon në fushën e ndërtimit të fasadave. Ne jemi rritur ndër vite përmes përpjekjeve dhe përkushtimit të stafit tonë, së bashku me risitë e vazhdueshme teknologjike në sektorin prodhimit. Bashkëpunime strategjike si dhe projekte referuese me arkitektë të njohur ndërkombëtar, dëshmojnë evolucionin tonë.
MISIONI
Ne mbështesim në mënyrë strikte dhe me përkushtim të plotë arkitektëve dhe investitorët në realizimin dhe montimin e fasadave falë një ekspertize inxhinierike të nivelit të lartë. Investime të vazhueshme në njerëz dhe teknologji, na lejojnë të jemi shumë aktive në zhvillimin e vazhdueshëm arkitektonik në botë.

BUSINESS MODEL

Duke u nisur nga furnizimi i lëndës së parë me një cilësi tepër të lartë, proceset tona janë përqendruar në projektimin, prodhimin dhe instalimin e zgjidhjeve komplekse me një shkallë të lartë personalizimi. Përdorimi i makinerive dhe programeve kompjuterike, i kombinuar me një specializim të lartë teknik të ekipit tonë, na lejon të garantojmë një shkallë të lartë të aktiviteteve të menaxhimit të ndërtimeve, duke respektuar afatet dhe çdo kërkesë të veçantë të projektit.

OUR VALUESAlca in its professional ethics is characterized by some essential values. TRUST AMBITIONINNOVATIONPEOPLESUSTAINBILITY We always lookfor new waysto solve problems. We places huge valueon ethical andenvironmental practices. Together with our teamwe canachieve more. Strive for excellenceand continuousimprovement. The key essence ofteamworkis mutual trust.
PRODUKTET
Produkte me cilësi të lartë Impakt vizual Përshtatshmëri
OUR VALUESAlca in its professional ethics is characterized by some essential values. TRUST AMBITIONINNOVATIONPEOPLESUSTAINBILITY We always lookfor new waysto solve problems. We places huge valueon ethical andenvironmental practices. Together with our teamwe canachieve more. Strive for excellenceand continuousimprovement. The key essence ofteamworkis mutual trust.
Design
Dizajni i sistemit Analiza e strukturës Analiza termike Modelim Mock-up
OUR VALUESAlca in its professional ethics is characterized by some essential values. TRUST AMBITIONINNOVATIONPEOPLESUSTAINBILITY We always lookfor new waysto solve problems. We places huge valueon ethical andenvironmental practices. Together with our teamwe canachieve more. Strive for excellenceand continuousimprovement. The key essence ofteamworkis mutual trust.
PRODHIMI
Fabrika e prodhimit Kontrolli i cilësisë Asemblim Makineri
OUR VALUESAlca in its professional ethics is characterized by some essential values. TRUST AMBITIONINNOVATIONPEOPLESUSTAINBILITY We always lookfor new waysto solve problems. We places huge valueon ethical andenvironmental practices. Together with our teamwe canachieve more. Strive for excellenceand continuousimprovement. The key essence ofteamworkis mutual trust.
MENAXHIMI I PROJEKTIT
Koha dhe kostot e ndërtimit
OUR VALUESAlca in its professional ethics is characterized by some essential values. TRUST AMBITIONINNOVATIONPEOPLESUSTAINBILITY We always lookfor new waysto solve problems. We places huge valueon ethical andenvironmental practices. Together with our teamwe canachieve more. Strive for excellenceand continuousimprovement. The key essence ofteamworkis mutual trust.
INSTALIMI
Transport Shërbimet e kantierit dhe instalimi Siguria