Skylight

Skylight për forma të ndryshme arkitektonike.
Ndërthurja e profileve të aluminit dhe strukturës së celikut
në mënyrë elegante lejon depertimin e dritës natyrale.

SEKSIONI NË PRERJE
3 DIMENSIONAL