Ndarje të brëndshme

Ndarje të brendshme të përshtatshme për ambjente banimi dhe për zyra.
Optimizim dhe kufizim i hapësirave.
Ndarjet e brendshme garantojnë qëndrueshmeri, izolim dhe konfort akustik.

SEKSIONI NË PRERJE
Foto te projektit