Fasadë e Ventiluar

Fasadë e ventiluar me lloje të ndryshme materialesh.
Ky sistem bën të mundur realizimin e projekteve të ndryshme arkitektonike
me një estetikë të jashtëzakonshme.
Funksionet kryesore janë mbrojtja e strukturës së ndërtesës nga moti,
mbrojtje akustike, si dhe izolimi termik i kursimit të energjisë.

SEKSIONI NË PRERJE
3 DIMENSIONAL