ABA Business Center
Klienti

Gener 2 Sh.p.k

Vendndodhja

Tirana Albania

Arkitekt

Bolles+Wilson GmbH & Co. KG

Viti

2008

PËRSHKRIMI

Fasadë e vazhduar Hijëzues 12.000 sq.m