Fasadë Tradicionale

Sistem modular që montohet ne kantier.
Sistemi tradicional bazë i fasadave të vazhduara “mullions and transoms”

SEKSIONI NË PRERJE
3 DIMENSIONAL