Pergola
KLIENTI

SAK Sh.p.k.

Vendndodhja

Tirana Albania

VITI

2008

PËRSHKRIMI

Fasadë e vazhduar 1.150 sq.m