Millenium Building
Klienti

Beta Sh.p.k.

Vendndodhja

Tirana Albania

Arkitekt

AS Architecture Studio

Viti

2012

PËRSHKRIMI

Fasadë e vazhduar Hijëzues 6.540 sq.m