Halili Complex
KLIENTI

Halili Sh.p.k..

Vendndodhja

Tirana Albania

VITI

2008

PËRSHKRIMI

Fasadë e vazhduar 300 sq.m