A.N.T.A. – Tirana International Airport
KLIENTI

GENER 2 Sh.p.k

Vendndodhja

Tirana Albania

VITI

2011

PËRSHKRIMI

Fasadë e vazhduar 3.620 sq.m