Alca HQ
KLIENTI

Alca Sh.p.k.

Vendndodhja

Tirana Albania

Projektuar

Alca sh.p.k.

VITI

2005

PËRSHKRIMI

Fasadë e vazhduar 700 sq.m